Klaas Sietse Spoelstra

Ervaren veranderaar ontwerper en uitvoerder van verander- en vernieuwingsprocessen. Ontwikkelt vanuit de maatschappelijke humus van trends en inspiratie nieuwe concepten voor bedrijven, overheden en instellingen.

Werkt vanuit visie en strategie naar implementeerbare concrete doelen en stuurt vervolgens op realisatie daarvan. Creatief en executiegericht.

Naar lange termijn gerichte transitie en verandering

Van honger naar regionale vernieuwing via het
programma European Capital of Culture 2018 naar een landelijk Ministerie van de Toekomst 

Van collectieve onmacht over de toekomst van onze fysieke leefomgeving via een gepassioneerd burgerinitiatief kantelend naar impact via onder andere beleidsvernieuwing en ondernemerschap.

Van sectorale naar meer cross-sectorale samenwerking

Van gepolariseerde standpunten naar geïntegreerde samenwerking

Nij sicht B.V.
Buro voor strategische vernieuwing

Klaas Sietse Spoelstra
____________________________________

E   klaassietse@nij-sicht.nl
M  +31622519464