Klaas Sietse Spoelstra

Ervaren veranderaar ontwerper en uitvoerder van verander- en vernieuwingsprocessen. Ontwikkelt vanuit de maatschappelijke humus van trends en inspiratie nieuwe concepten voor bedrijven, overheden en instellingen. Werkt vanuit visie en strategie naar implementeerbare concrete doelen en stuurt vervolgens op realisatie daarvan. Creatief en executiegericht. Werkt vanuit lijn- of ondersteunende verantwoordelijkheid.

Van honger naar regionale vernieuwing naar het
programma European Capital of Culture 2018

Van collectieve onmacht rond grip op onze leefomgeving via een gepassioneerd burgerinitiatief kantelend naar beleidsvernieuwing en ondernemerschap.

Van sectorale naar cross-sectorale samenwerking

Van gepolariseerde standpunten naar geïntegreerde samenwerking

Bureau voor strategische verandering
Klaas Sietse Spoelstra

klaassietse@nij-sicht.nl
06 225 194 64

Aengwirderweg 78
8449 BD  Terband